skip to Main Content
Sensitiv Imago 530

Přístroj Sensitiv Imago 530 byl schválen jako Medical Device Clase II A. Měří nejen biorezonanci a NLS, ale zároveň i biologickou impedanci, pracuje s konkrétním ne s virtuálním klientem, obsahuje velké množství senzorů, které jsou nezbytné k odlišení frekvencí klienta, terapeuta a okolí.

Přesnost měření je 96% a nejen díky těmto parametrům představuje špičku v biorezonanci. Tento přístroj dostal prestižní ocenění ZLATOU MEDAILI za nejlepší medicínský diagnostický přístroj v roce 2009 v Plodviu na mezinárodní technické konferenci.

Každý patologický proces nebo původce má specifickou odchylku od homeostáze, tudíž specifické elektromagnetické spektrum. Záleží na konkrétním orgánu, Sensitiv Imago přiřadí frekvenci elekromagnetického impulsu pro daný orgán. Přístroj tedy přečte impulsy od měřeného klienta, které předá našemu softwaru, který je zpracuje a identifikuje veškeré patologické procesy probíhající v těle klienta.

Je schopen určit jaká je v organismu zátěž těžkými kovy a elektrosmogem, parazitární, bakteriální a virovou nákazu, alergeny, hladinu minerálů a stav jednotlivých orgánových soustav.

Sensitiv Imago určí všechny souvislosti a tím umožňuje terapeutovi přesně zacílit příčiny potíží!

Co umí Sensitiv Imago
 • Detekce příčin širokého spektra potíží lidského těla
 • Maximálně efektivně a individuálně stanovuje průběh zotavení
 • Neinvazivní analýza mikroflóry v organismu, detekce přítomnosti virů, bakterií a jiných cizopasníků
 • Identifikace osobních predispozicí a rizikových procesů probíhajících v těle
 • Určení hodnoty biologické aktivity mikroflóry
 • Determinace acidobazické rovnováhy ve tkáních
 • Detekce možných alergenů a jejich příčin
 • Umožnuje identifikovat efekt minerálních kamenů na organismus a vybrat vhodný minerál pro konkrétní organismus
 • Umožňuje identifikovat efekt kontaminantů a psychologických faktorů na části organismu
 • Umožňuje správný výběr a dávkování potravinových doplňků pomocí testování v biorezonanční komoře přístoje
 • Obsahuje širokopásmové filtry spektronozodů od více než 30 nejlepších společností/ výrobců potravinových doplňků
 • Obsahuje spektrogramy všech typů toxinů: jídlo, medicína, produkce, endogenní faktory
 • Má informační, strukturální a drenážovací spektronozody
 • Obsahuje až 10200 spektrogramových kombinací
Frekvenční kompenzace

Jde o energoinformační působení na buňky tkání a orgánů, které umožňuje změnit jejich stav do téměř ideální kondice (energoinformační vzory zdravých orgánů jsou zaznamenány v paměti přístroje).

Lidské tělo je velmi komplikovaný samoregulační biologický systém, který vysílá slabé elektromagnetické vlnění stejně jako vše ostatní v přírodě. Toto vlnění ovlivňuje veškeré složky lidského organismu (buňky, orgány, soustavy) a udržuje je v harmonickém zdravém stavu..

Když jsou procesy samoregulace narušeny, může jakékoliv patologické vlnění působící na organismus způsobit onemocnění. Frekvenční kompenzace je v dnešní době jednou z nejefektivnějších metod především v oblasti prevence.

Mezi největší výhody této metody patří:

 • využití vlastního elektromagnetického vlnění pacienta
 • schopnost odlišit fyziologické (zdravé) vlnění od patologického (škodlivého)
 • možnost inverze a zesílení patologického vlnění; obnova a posílení fyziologického vlnění

Požadovaného efektu je docíleno díky stimulaci obranyschopnosti hostitele, vylučování toxinů a toxických metabolických produktů, a také díky deaktivaci infekce, regeneraci tkání a stimulaci dalších regeneračních procesů v organismu.

BRT terapie

BRT se provádí cíleně na ohraničené struktury tkání orgánu, které prochází největšími změnami. K tomuto účelu se vytvoří koridor působení inverzních elektromagnetických vln klienta pouze pro danou oblast, proto nedochází k poškození tkáně orgánu, což je velice důležité při komplexním zkvalitnění stavu organismu.

Provedení kurzu BRT normalizuje mikroflóru orgánu, odstraňuje zánětlivé procesy a obnovuje správné funkce orgánů.

biorezonance-4
biorezonance-5

Upozorňujeme, že žádné námi používané metody nenahrazují jakékoliv lékařské vyšetření a testy! Mohou být ale jejich vynikajícím doplňkem.

Back To Top