skip to Main Content
Sensitiv Imago 530

Lékařsky certifikovaný biorezonanční přístroj Sensitiv Imago 530 spolu se software LifeStream je unikátní diagnostickou, analytickou, testovací a kompenzační technologií, která vám umožňuje provést úplnou analýzu lidského organismu s revoluční 96% přesností.

Umožňuje kompletní skenování lidského těla, identifikaci patogenů, individuální testování doplňků stravy či léků. Zahrnuje také energetické kompenzace orgánů a systémů.

Pouze zařízení Sensitiv Imago 530 pracuje se živým biologickým objektem díky patentované technologii SBA senzorů – všechna ostatní zařízení pracují s analýzou virtuálního profilu klienta.

Metoda

Poslední výzkumy provedené laboratořemi v USA, Německu, Rusku a Japonsku ukázaly, že buňky, tkáně a orgány jsou strukturami, které si s sebou nesou velmi přesné bioelektrické vlastnosti. Mnohými testy bylo dokázáno, že tyto vlastnosti se drasticky mění v přítomnosti patologických procesů.

Každý patologický proces, příčinný činitel, každá odchylka homeostáze, má své elektromagnetické spektrum. Sensitiv Imago se v závislosti na nějakém orgánu srovná na frekvenci elektromagnetických impulzů tohoto orgánu. Takto zařízení zachytí impulzy ze zkoumané osoby a poté náš program v souladu s těmito informacemi zpracuje data a identifikuje všechny patologické procesy probíhající v klientově těle.

Databáze Sensitivu Imago obsahuje modely všech patologických procesů. Sensitiv Imago automaticky porovná elektromagnetické spektrum pacientova organismu s referenčními hodnotami ze své databáze. Tento proces je podobný čtení čárových kódů v supermarketu. „Čárový kód“ je podobný elektromagnetické škále jakéhokoliv procesu v organismu.

Jako poslední Sensitiv Imago, na základě získaných výsledků klientovi patologie, automaticky vybere doporučení k postupu ozdravení a otestuje doplňky stravy k dosažení nejlepších výsledků.

Sensitiv Imago určí všechny souvislosti a tím umožňuje terapeutovi přesně zacílit příčiny potíží!

Co umí Sensitiv Imago
 • Expresní ohodnocení zdravotního stavu během 30 minut
 • Detekce patologií v organismu, stupeň jejího možného vývoje a potenciální možnost zhoršení
 • Detekce nejvíce oslabených systémů v organismu
 • Detekce možných onemocnění v jejich počátečním stádiu, ve stavu rizika
 • Doporučení pro zotavení zdraví
 • Identifikace nejefektivnějšího směru uzdravení na základu stavu jednotlivce
 • Detekce nestabilních laboratorních ukazatelů (jejich kvalitativní ohodnocení)
 • Neinvazivní biochemická analýza krevní homeostáze
 • Neinvazivní analýza mikroflóry detekující přítomnost virů, bakterií a jiných cizopasníků
 • Formování diety s ohledem na krevní skupinu (vynechání-doporučení)
 • Identifikace jednotlivých rizikových procesů v těle a predispozic
 • Detekce možných alergenů a důvodů jejich výskytu
 • Multivariabilní analýza homeostáze v systémech a orgánech
 • Ohodnocení biologické aktivity mikroflóry, rozsah její aktivity a rozdělení zón výskytu
 • Monitoruje a identifikuje změny v orgánech: zánět a degenerace
 • Vyhodnocuje acidobazickou rovnováhu v tkáních
 • Umožňuje identifikovat efekt minerálů na organismus a vybrat ten správný pro pozitivní vliv na konkrétní organismus
 • Vyhodnocení stupně energeticko-informačního vlivu na organismus
 • Umožňuje identifikovat kontaminanty v daném organismu (mykotoxiny, pesticidy, herbicidy, nitráty a nitrity, fungicidy, těžké kovy)
 • Vyhodnocení stupně hromadění nebezpečných potravinových přísad („éček“)
 • Umožňuje identifikovat efekt psychologických faktorů na daný organismus
 • Umožňuje správný výběr a testování doplňků, léků, bylin a minerálních kamenů pomocí komory zařízení Sensitiv Imago pro testování (vegeto-testy)
 • Obsahuje široké spektrum spektronozodů od více než 30 top společností, které produkují doplňky stravy
 • Obsahuje spektrogramy všech druhů toxinů: jídlo, medicína, produkce a endogenní faktory
 • Individuálně vybírá léčivý prostředek z 1760 možných variant
 • Příprava informačních, strukturálních a drenážovacích spektronozodů
 • Možnost vytvoření individuálních na energii založených preparátů
 • Obsahuje až 10200 spektrogramových kombinací
 • Možnost podpory zdravotního stavu (frekvenční kompenzace, BRT, bio-impedance) –individuální energetická korekce orgánů a systémů
 • Technologie na odbourání závislostí, „anti-smoking“ program
Frekvenční kompenzace (MORA)

S touto biofyzikální metodou známou jako MORA přišli Dr. F. Morrel a Ing. E. Rashe, v roce 1977 v Německu, a později získala název “biorezonanční léčba“.
MORA (frekvenční kompenzace) je energoinformační působení na buňky tkání a orgánů, které umožňuje změnit jejich stav do téměř ideální kondice (energoinformační vzory zdravých orgánů jsou zaznamenány v paměti přístroje).

Míru zlepšení lze pozorovat v průběhu kůry na monitoru zařízení. Běžné léky, kterými jsme si zvykli léčit různá onemocnění ve skutečnosti léčí pouze symptomy, neléčí jejich příčiny. Někdy je použití léků nevyhnutelné, nicméně k úplnému uzdravení se musí organismus dostat sám pomocí přirozených procesů. Lidské tělo je velmi komplikovaný samoregulační biologický systém který vysílá slabé elektromagnetické vlnění stejně jako vše ostatní v přírodě. Toto vlnění ovlivňuje veškeré složky lidského organismu (buňky, orgány, soustavy) a udržuje je v harmonickém zdravém stavu.

Když jsou procesy samoregulace narušeny, může jakékoliv patologické vlnění působící na organismus způsobit onemocnění. MORA je v dnešní době jednou z nejefektivnějších metod především v oblasti prevence, která se navíc snaží minimalizovat nutné množství přijímaných léků.

MORA – je metoda uzdravování která funguje s pacientovou vlastní elektromagnetickou oscilací. Tato metoda je založena na třech principech:

 • využití vlastního elektromagnetického vlnění pacienta
 • schopnost odlišit fyziologické (zdravé) vlnění od patologického (škodlivého)
 • možnost inverze a zesílení patologického vlnění; obnova a posílení fyziologického vlnění

MORA dosahuje požadovaného efektu díky stimulaci obranyschopnosti hostitele, vylučování toxinů a toxických metabolických produktů, a také díky deaktivaci infekce, regeneraci tkání a stimulaci dalších regeneračních procesů v organismu.
Díky univerzálnosti metody a individuálnímu přístupu ke zdraví konkrétního člověka, může MORA pomoci při různorodých obtížích. Lze jí použít při chronických kožních potížích, bradavicích, ztrátě vlasů, endokrinních a hormonálních poruchách, depresích, migrénách, snížené obranyschopnosti organismu, osteoporóze, artritidě a při mnoha dalších potížích.

MORA tak jak jí známe dnes v sobě shrnuje mnohé pokroky z medicíny, biofyziky a informačních technologií. Jde o široce používanou metodu například v Německu, USA, Rakousku, Švýcarsku, Finsku a Maďarsku.

 

BRT terapie

Zařízení Sensitiv Imago umožňuje provádět ozdravování biorezonancí na různé úrovni, ale až teď se díky podrobnému prostudování tohoto směru objevila možnost normalizace funkce buněk na hlubokém stádiu. Naše zařízení umí provádět dva typy biorezonančního působení: MORA a BRT.

Díky výsledkům diagnostiky můžete objevit změny které nastaly v orgánu na odlišných úrovních: buňky které jsou v normě, buňky se zvýšenou zátěží (nemůžou zcela vykonat svou práci v orgánech) nebo funkčně omezené buňky (buňky které nefungují). Výjimečnost dvouúrovňového působení je v zaměření se na obnovu nejvíce poškozených struktur nebo orgánových tkání.

BRT se provádí cíleně na ohraničené struktury tkání orgánu, které prochází největšími změnami. K tomuto účelu se vytvoří koridor působení inverzních elektromagnetických vln pacienta pouze pro danou oblast, proto nedochází k poškození tkáně orgánu, což je velice důležité při komplexním ozdravování organismu. Provedení kurzu BRT normalizuje mikroflóru orgánu, odstraňuje zánětlivé procesy a obnovuje správné funkce orgánů.

Provedení kurzu BRT normalizuje mikroflóru orgánu, odstraňuje zánětlivé procesy a obnovuje správné funkce orgánů.

biorezonance-4
biorezonance-5

Upozorňujeme, že žádné námi používané metody nenahrazují jakékoliv lékařské vyšetření a testy! Mohou být ale jejich vynikajícím doplňkem.

Back To Top