Skip to content

Při cílené detoxikaci urychlí eliminaci nežádoucích aktivních patogenů. Lze působit i podpůrnými a očistnými programy pro rychlejší regeneraci organismu.

Plazmový generátor RPZ 14 je experimentální přístroj české výroby, který působí plazmatickým výbojem na patogenní organismy (plísně, viry, bakterie, parazity). Působením přesně nastavených frekvencí aktivních patogenů (měříme na biorezonanci Sensitiv Imago 530) dochází k jejich destrukci a tím k jeho rychlejší likvidaci imunitním systémem. Patogenní organismus se dále nemůže rozmnožovat ani škodit. Zbytky rozloženého patogenu tělo „stráví“ nebo vyloučí.

A jak zjistíme, že patogen je pryč? Jednak ustoupením symptomů a jednak kontrolním měřením na Sensitiv Imago 530. Upozorňujeme však, že jedno sezení nemusí být vždy dostačující a je potřeba působení frekvencí opakovat.

Je sestrojen dle poznatků Dr. Royal Raymonda Rife s největší přesností na výstupu frekvencí. V současné době se stal nejúčinnějším plazmovým generátorem na světě.

Princip frekvenční terapie

Každý virus, bakterie, plíseň, parazit, živočich (včetně člověka) vysílá určité frekvence. Ty se dají fyzikálně změřit (Sensitiv Imago 530, F-scan). Do přístroje zadáme vlastní frekvenci daného patogenu (jeho „smrtelnou“), kterou přístroj působením plazmatického výboje vysílá do místnosti, kde klient sedí. Záleží na přesně nastavené frekvenci a vhodné době působení.

Všichni dobře víme, že s postupem doby si různé bakterie vytvořily rezistenci na antibiotika. Některé kmeny jsou již hodně odolné…Plazmový generátor RPZ 14 je zkonstruován tak, že výstupem frekvencí lze likvidovat mikroorganismy, které nám škodí.

Může být působení frekvencí škodlivé pro člověka?

Odpověď je NE. Přístroj je zkonstruován na napětí od 1 – 999kHz. Buňky člověka vysílají frekvence v rozmezí 1,52 – 9,46MHz. Frekvence patogenů – plísní, virů, bakterií, parazitů se nachází v rozsahu 77 – 900kHz. Mezi jednotkou kHz a MHz je propastný rozdíl. Pouze selektivně zničí organismy v nižším pásmu Hz a kHz a to bez porušení lidské tkáně.

Mikroorganismy a paraziti migrují

Nežijí pouze ve střevech…migrují krví celým tělem a to do všech orgánů, především jater, ledvin a plic…Proto se nemusí objevit ve stolici, jak si často klienti myslí. Z toho důvodu může vycházet koprologická zkouška stolice negativní. Z toho důvodu je vhodné působení Plazmového generátoru, protože jeho frekvence umí „prozářit“ orgány jako např. játra, plíce, močový měchýř, dělohu, varle, oční bulvu, trávicí trakt, zuby, kosti a mozek…

Odlehčením organismu od patogenů se automaticky startuje imunitní systém, který začne pracovat lépe než předtím, když měl moc práce.

Má jeho působení negativní účinky?

Pokud aplikací zahubíme větší množství patogenů, v některým případech se může projevit zvýšená únava a bolesti hlavy. Může dojít tzv. detoxikační krizi. Je důležité právě cílenou detoxikací uvolnit a pročistit orgány na odvod toxinů. Vše s klientem probíráme a individuálně nastavujeme. Nezapomínáme také na programy na podporu Lymfatického systému a Beckův čistič krve.

Plazmový generátor RPZ14 je experimentální přístroj nenahrazuje lékařskou péči, není zamýšlen k léčení nemocí. Není zdravotnický prostředek.

kp_clinic-292677
Back To Top