Skip to content
Biorezonanční přístroj Bicom Optima

Biorezonanční metoda BICOM se používá v západní Evropě již více než 30 let v lékařství a přes 15 let ve veterinární medicíně. Patří stejně jako např. homeopatie a akupunktura do oblasti tzv. „komplementární medicíny“.

Při léčení akutních onemocnění a v chirurgii dokáže běžná medicína velkolepé věci.

Léčba chronických onemocnění se vyvíjí většinou složitěji a mnozí pacienti s ní nejsou spokojeni. Toto je tedy oblast, ve které je potřeba řešení více než naléhavá.

Biorezonanční metoda Bicom je speciální diagnostický a terapeutický postup, se kterým se medicína dala novou, směr udávající cestou.

Díky přístroji Bicom mohou být u mnohých případů zjištěny a léčeny skutečné – často skryté – příčiny onemocnění.

Pozadí chronických onemocnění

Dnes žijeme ve velkém blahobytu. Četné technické přístroje, neuvěřitelně rychlé transportní a komunikační prostředky, nepřehlédnutelný počet chemických substancí a velké množství hotových potravin ulehčují náš všední den.

Čím více tyto možnosti využíváme, tím více za ně platíme značnou cenu.

Bicom určí všechny souvislosti a tím umožňuje terapeutovi přesně zacílit příčiny potíží!

Když sud přeteče

Na dnešního člověka působí mnohá zatížení: chemické přísady v našich potravinách a pitné vodě, jedy ohrožující životní prostředí, radiační zatížení, bezpočet chemických substancí, používání medikamentů v chovu zvířat atd.

Tyto zátěže zapříčiní u mnohých lidí, že sud přeteče. To se projevuje v různých formách. Od  nejasných poruch duševního stavu, chronické únavy až k závažným tělesným poruchám.

Je zajímavé, že základem chronických onemocnění je většinou více zátěží. Je také možné, že u lidí se stejnými obtížemi lze zjistit zcela odlišné příčiny těchto obtíží. Biofyzikální rovina nabízí možnost testování těchto individuálních zatížení, což není na biochemické úrovni (laboratorní parametry) často možné.

Těžké, vícečetné nebo dlouhotrvající zátěže mohou zablokovat síly potřebné k zotavení těla

V zásadě je třeba říci, že tělo disponuje velkými vlastními silami k zotavení.

Tělo má fenomenální regulační systém, s pomocí kterého mohou být znovu a znovu vyrovnány mimořádné negativně působící vlivy.

Když však na tělo působí příliš velké zátěže, nebo je jich příliš mnoho a navíc působí delší dobu, může se stát, že regulační schopnost, jakož i síly k zotavení těla jsou zpomaleny, nebo dokonce zablokovány.

Průběh měření a kompenzací na přístroji Bicom
 • KONZULTACE 

Slouží k tomu, aby terapeut zjistil problémy klienta. Zeptá se ho na všechny souvislosti, které by mohly vyvolávat potíže.

 • TEST SADOU 5 ELEMENTŮ

5 elementů je základní výchozí sada ampulí pro testování energetických souvislostí v organismu.

Lze pomocí ní zjistit 4 základní ukazatele:

 • Postižení prvku dle TCM (tradiční čínské medicíny), prvek si můžeme představit jako systém, nadřazený drahám(orgánům). Můžeme určit, zda je energeticky oslabený, nebo naopak zablokovaný.
 • Jaká dráha (orgán) je zatížen/a
 • Typ zatížení (bakterie, viry, těžké kovy, plísně, kvasinky, chem. zatížení, degenerace, porucha vylučování, paraziti)
 • Akutnost (náhlé zatížení) / chronicita (opakovaná, dlouhodobá zátěž)

TESTY S DALŠÍMI SADAMI

Pokud terapeut potřebuje další podrobnější testy, lze použít další speciální sady ampulí se vzorky patogenů.

K dispozici v KP clinic máme tyto sady:

 • alergické zátěže
 • očkování a těžké kovy
 • ortopedie
 • bakterie
 • viry/plísně
 • ekologické zátěže a paraziti
 • hormony
 • bachovy esence

 

PŘÍPRAVA KLIENTA NA KOMPENZACI

Klient musí být před kompenzací energeticky uveden do vyváženého stavu. Jeho vylučovací orgány by měly být aktivovány a stabilizovány. Před vlastní terapií se provádí základní terapie a následná terapie s tělu vlastními frekvenčními vzorky s použitím pacientových sekretů a exkretů. Teprve pak se cíleně přistupuje k terapii hlavních zatížení.

SPUŠTĚNÍ SAMOTNÉ KOMPENZACE

Po tom, co terapeut připraví pacienta a vybere vhodné programy, přiloží pacientovi na různé části těla elektrody a spustí biorezonanční kompenzaci. Tyto elektrody buď vůbec nepřenášejí, nebo přenášejí elektrický proud ve velmi slabé intenzitě, která nemůže klienta nijak poškodit.

Patogeny a jejich intenzita (homeopatické ředění) mají odpovídající programy a řetězce programů v přístroji Bicom, nebo je možno provádět kompenzaci invertovaným patogenem, který je ve snímacím pohárku/voštině.

Jednotlivé programy jsou časové úseky zesíleného působení invertovaného signálu patogenu. Tím je struktura patogenů narušena, jsou uvolněny jejich vazby v organismu a následně vyloučeny do mezibuněčného prostoru a do lymfy.

Protože programy mohou být zaměřené i na psychické blokády, stává se, že pacient po kompenzaci cítí nespecifikovatelnou úlevu, nebo se mu naopak může krátkodobě přitížit, což je projev detoxikačního procesu. V takovém případě je vhodné pít hodně vody, aby mohly být patogeny vyloučeny z těla. Patogeny jsou rovněž vylučovány do lymfatického systému a z tohoto důvodu je dobré po ukončení kompenzace a odeznění příznaků detoxikace provést lymfodrenáž.

Součástí kompenzace je často i souhrn doporučení, jak by klient měl omezit potraviny, které mu byly vytestovány jako škodlivé.

Přístroj BICOM optima je certifikován pro zdravotnické použití a je registrován jako zdravotnický prostředek třídy I.

Upozorňujeme, že žádné námi používané metody nenahrazují jakékoliv lékařské vyšetření a testy! Mohou být ale jejich vynikajícím doplňkem.

Back To Top