skip to Main Content
  1. Provozovatelem stránek www.kpclinic.cz je Ing. Romana Pleskotová, se sídlem Na Ovčáckém 1708/20, Praha Dubeč, 107 00, IČ:02798697, provozovatel je registrován na Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00053538.
  2. Provozovatel se zavazuje chránit jemu svěřené osobní údaje a postupovat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů včetně případných změn některých zákonů.
  3. Provozovatel nebude bez předchozího svolení uživatele zpracovávat, sdílet, prodávat ani používat jemu svěřené osobní údaje.
  4. Uživatel bere na vědomí, že provozovatel je oprávněn zpracovávat, shromažďovat a sledovat osobní údaje jednotlivých uživatelů pro vlastní potřeby, tj. zejména za účelem poskytování služeb, pro marketingové a statistické účely nebo za účelem zkvalitňování služeb.

Jaké osobní údaje shromažďujeme

O uživateli shromažďujeme tyto osobní údaje:

Jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, e-mailová adresa, telefon            (v případě obchodního vztahu ještě: fakturační údaje)

Jak s osobními údaji nakládáme

  1. Veřejné i neveřejné osobní informace jsou automaticky zpracovávány zabezpečeným systémem a uchovávány v bezpečném formátu v databázi provozovatele.
  2. Přístup k informacím o uživateli má pouze provozovatel webu Ing. Romana Pleskotová.

Všechny zprávy, které rozesílám, jsou opatřeny odkazem pro odhlášení. Pokud zprávy ode mne nechcete dále dostávat, použijte, prosím odhlašovací odkazy nebo mi napište emailem na adresu info@kpclinic.cz.

Back To Top