skip to Main Content
Načítám Akce

« Všechny Akce

  • akce již proběhla.

Zúčastněte se soutěže DEN MATEK na našem FB profilu

1. května @ 8:00 - 8. května @ 17:00

Zúčastněte se soutěže DEN MATEK
na našem FB profilu 
Všechny maminky budou mít 8. května svátek, vykouzli mamince úsměv milým dárkem!
staňte se fanouškem, „olajkujte“ příspěvek k soutěži a napište nám do komentáře: CO BY JSTE POPŘÁLI SVÉ MAMINCE?
Nejlepší odpověď odměníme krásnou drahokamovou sadu od firmy NANDI na harmonizaci vody. Vaší mamince určitě udělá radost.
Svá blahopřání pro maminku posílejte do neděle 8. 5. 2022.
Do slosování jsou zařazeni všichni, kteří splnili podmínky soutěže.

 

PRAVIDLA SOUTĚŽNÍ AKCE
„Den matek“  Pořadatel soutěže: KP clinic, U Tvrze 16/2, Praha – Malešice
1. DOBA TRVÁNÍ SOUTĚŽE Soutěžní akce s názvem „Den matek“ (dále jako „soutěž“) bude probíhat na území České republiky v termínu od 1. 5. 2022, 09:00 hod. do 08. 05. 2022, 23:59 hod. (dále jen „doba trvání soutěže“).
2. PODMÍNKY ÚČASTI Účastníkem soutěže může být jen fyzická osoba starší 16 let s doručovací adresou na území České republiky. Účastníkem soutěže (dále jen „soutěžící“) se stává osoba, která v době soutěže dle zadání soutěžního příspěvku na Facebooku KP clinic napíše blahopřání mamince do komentáře příslušného Facebookového příspěvku. Soutěžící musí být sledujícím uživatelem Facebookového profilu KP clinic.
Soutěžní příspěvky musejí splňovat následující požadavky:
• Každý soutěžící má právo zaslat do soutěže pouze jedno blahopřání.
• Organizátor nenese odpovědnost za případné porušení jakýchkoli práv třetích osob.
• Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které může výhra výherci způsobit, případně dalším osobám, které přijdou do styku s výhrou.
• Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž pozastavit, změnit, ukončit bez udání důvodů, a to v případě, pokud dojde k závažným neočekávaným událostem nebo událostem ovlivněným vyšší mocí. V takovém případě nemá soutěžící nárok na odškodnění či vypořádání.
• Pořadatel nenese žádnou zodpovědnost za případné škody způsobené selháním systémů a programového vybavení, které nemají původ v úmyslném jednání pořadatele. V takovém případě si pořadatel vyhrazuje právo soutěž pozastavit, změnit, popř. ukončit bez udání důvodů. Soutěžící nemá nárok na odškodnění či vypořádání.
• Pořadatel neručí za poškození výhry způsobené přepravcem při doručování výhry na adresu výherce.
• Pořadatel nepřebírá vzhledem k soutěžícím žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než je stanoveno v těchto soutěžních podmínkách.
3. MECHANIKA Soutěžící napíše do komentáře soutěžního příspěvku odpověď dle zadání na Facebooku KP clinic. Každý soutěžící může vytvořit pouze jeden soutěžní příspěvek. Plné znění pravidel je uloženo na internetové adrese www.kpclinic.cz. Maximální počet výherců po celou dobu trvání soutěže je jeden (1). Pořadatel vybere výherce max. do tří (3) dnů po ukončení soutěže. Ze soutěže budou vyřazeny příspěvky, které se nebudou týkat zadaného tématu nebo příspěvky vulgárního či jinak nevhodného charakteru.
4. VÝHRY Soutěží se celkem o 1 balíček. Obsah balíčku: Drahokamová sada NANDI
5. VÝHERCI Po skončení soutěže pořadatel vyhodnotí všechny vstupy do soutěže a určí výherce na základě doručených odpovědí. Výherce bude o své výhře informován nejpozději do 3 (tří) dnů od konce soutěže v komentáři u jeho soutěžního příspěvku s výzvou, aby kontaktoval pořadatele soutěže na příslušný e-mail a poslal mu své osobní údaje. Výherce je povinen zaslat své osobní údaje k prověření na e-mail zuzanakpclinic@email.cz, a to nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byl poprvé vyzván. Pokud výherce své osobní údaje do této lhůty nezašle, propadá výhra pořadateli. Na základě poskytnutých informací bude výhra odeslána nejpozději do 30 dnů od data doručení adresy. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s průběhem doručování výher. Reklamace vad se na výhry nevztahují. Výhry nelze vyplatit alternativně v penězích nebo požadovat vydání jiné výhry než té, která je určena pořadatelem, ani je nelze vymáhat soudně. Výhra v soutěži nebude výherci vydána v případě, že pořadatel zjistí porušení soutěžních pravidel nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání jakéhokoliv podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého ze soutěžících či jiné osoby, která dopomohla danému soutěžícímu k získání výhry. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předání výhry.
6. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Na výhru v soutěži nemá soutěžící právní nárok. Výhry v soutěži ani účast v soutěži není možné vymáhat právní cestou. Veškeré nepřevzaté výhry propadají ve prospěch pořadatele soutěže, který rozhodne o jejich dalším užití. Za nepřevzatou výhru se považuje taková výhra, která nebyla vyzvednuta výhercem, či se ji výherci nepodařilo doručit. Pořadatel neodpovídá za nedoručená oznámení o výhře, nebo doručení oznámení o výhře po lhůtě stanovené v těchto pravidlech z důvodu nefunkčnosti elektronické pošty, nebo jiných důvodů mimo jeho kontrolu. Pořadatel soutěže je oprávněn bez náhrady pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž pozastavit, odvolat nebo zrušit, či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla. Pravidla soutěže mohou být ve zkrácené verzi uveřejněna na propagačních materiálech v souvislosti se soutěží, avšak tato úplná pravidla jsou považována v rámci soutěže za jediná, úplná a konečná.
7. ÚČAST V SOUTĚŽI A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Účast v soutěži je dobrovolná. Účastník soutěže vložením fotografie pod soutěžní příspěvek vyslovuje souhlas s těmito pravidly a potvrzuje, že byl seznámen s Informací o zpracování osobních údajů v souvislosti s účastí v soutěži.
V Praze dne 26. 04. 2022

Podrobnosti

Zahájení:
1. května @ 8:00
Ukončení:
8. května @ 17:00
Webová stránka:
www.kpclinic.cz/event/soutez-den-matek/
Back To Top